Tomáš Krajčík

Offshore firmy

Tomáš Krajčík

Adresa: Parková 13

Štát: Slovensko

PSČ: 821 05

Telefón: 0905 554 455

Email: tomas.krajcik@gmail.com

WebSite: Offshore firmy

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Bio

K offshore spoločnosti som sa dostal prostredníctvom môjho kamaráta Petra. Často sme sa rozprávali o spoločnostiach , ktoré sú zakladané „ niekde na ostrovoch neďaleko pobrežia “, teda doslova off shore. Predstavím sa, moje meno je Tomáš a offshore spoločnosť som nakoniec založil aj preto, že takáto forma investície mi ponúka mnoho daňových výhod.

Offshore centrá sa zvyknú tiež označovať ako tzv. daňové raje. Založenie offshore spoločnosti pre mňa, jednoducho povedané, predstavuje podnikanie prostredníctvom od dane oslobodenej alebo inak zvýhodnenej zahraničnej spoločnosti.

Peter mi odporúčal offshore spoločnosť aj preto, že poskytuje výraznú ochranu bankového tajomstva. Založenie offshore si vyžaduje len minimálne formality, čo Vám zabezpečí anonymitu  a tiež s tým úzko súvisiacu ochranu Vášho majetku. Anonymita, znamená, že zakladateľa nebude možné v registri možné vyhľadať. Práve preto sú veľmi rozšírenou právnou formou offshore spoločností trusty. Trust predstavuje právnu formu podľa anglosaského práva, ktorú by sme mohli charakterizovať ako zverenie majetku. Majetok a jeho správa teda prechádzajú na jeho správcu, ktorý ho spravuje podľa predstáv vlastníkov. Benefitom offshore spoločnosti je tiež fakt, že mňa, ako zakladateľa, zväzuje len veľmi malá informačná povinnosť a krajina, v ktorej spoločnosť sídli mi ponúka politickú a ekonomickú stabilitu.

Výhodou takejto formy podnikania je možnosť holdingového usporiadania, keď jedna spoločnosť vlastní podiely aj v iných firmách. Výrazným benefitom, ktorý potešil aj mňa je možnosť presťahovať offshore spoločnosť  do krajiny s nižšou daňovou sadzbou a so zmluvou o ochrane zahraničných investícií. Založením offshore spoločnosti v daňovom raji som si zabezpečil ochranu pred exekúciou, respektíve vzniká pre Vás možnosť majetok skryť. Z vlastnej skúsenosti môžem konštatovať,  že so založením offshore spoločnosti v destináciách daňových rajov, prirodzene narastá Vaša prestíž a takisto image takejto zahraničnej spoločnosti.

V súčasnosti môžeme pod pojmom „daňové raje“ označiť približne 50 zemí, takže si máte z čoho vyberať. Pre svoju offshore spoločnosť som hľadal predovšetkým krajiny spomedzi najznámejších daňových rajov, kam zaradzujeme Kajmanské ostrovy, Panenské ostrovy, Bahamy, Svätý Vincent, Grenadíny a ostrovy Turks a Caikos.

Dúfam, že som Vás oslovil a ponúkol Vám dostatok argumentov na to, aby ste založili vlastnú úspešnú offshore spoločnosť.

Marián Kremeš

Projekty domovMarián Kremeš

Adresa: Uherova 2

Štát: Slovensko

PSČ: 058 01

Telefón: 0903 773 951

Email: kremes.marian@gmail.com

WebSite: Projekty domov

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj


Bio

Pred niekoľkými rokmi som sa pustil do podnikania v oblasti projektovania rodinných

domov. Moje rozhodnutie ovplyvňovalo asi hlavne to, že rodinné domy sa v súčasnosti stávajú trendom a kvalitný dom sa bez kvalitne vypracovaného projektu domu nezaobíde.

Volám sa Marián a vlastním firmu, ktorá Vám poradí predovšetkým v otázke, čo by mal projekt domu obsahovať. Málokto sa v tejto problematike orientuje, a preto si myslím, že je moja spoločnosť dobrým pomocníkom pre všetkých tých, ktorí sa rozhodli, že si postavia rodinný dom.

Kvalitne vypracovaná projektová dokumentácia by mala obsahovať štyri exempláre architektonicko-stavebného projektu. Každý exemplár sa skladá z architektonického projektu, konštrukčného projektu, projektu vnútorných inštalácií vody a kanalizácie. Každý exemplár by mal ďalej obsahovať projekt plynu, ústredného vykurovania a projektu elektrickej inštalácie. Snažím sa ľudí informovať čo najviac, aby mali dostatok informácií a istotu, že ich projekt je plnohodnotný.

Okrem obsahu projekcie sa venujem poradenstvu vo výbere projektu domu. Nie je to také jednoduché, ako by sa Vám mohlo zdať. Máte možnosť vybrať si katalógový projekt domu alebo prípadne individuálny projekt. Ak sa rozhodnete pre vopred pripravený projekt z katalógu, stavba Vás vyjde lacnejšie, cenovo výhodnejšie a bude tiež časovo menej náročná.

Drahšou formou je individuálny projekt, no ten Vám zas ponúka možnosť bývať a žiť v dome, ktorý ste si už niekoľko rokov predstavovali. V dome Vašich snov!

Pri projekte je tiež veľmi dôležité dbať na veľkosť konkrétnej stavby. Mali by ste výberu venovať dostatok pozornosti a vyberať si projekt domu rozumne. Príliš malý dom pre Vás bude časom tesný, príliš veľký dom Vás oberie , samozrejme, o viac peňazí.

V oblasti stavebníctva sa  čo najjednoduchšie riešenie javí tým najlepším. Prichádza doba jednoduchej architektúry, teda do popredia prichádzajú jednoduché, stavebne nenáročné projekty domov.

Projekt domu by ste si mali dať vypracovať odborníkovi, osobe, ktorá sa v danej problematike vyzná a ponúkne Vám len tie najvýhodnejšie možnosti, ktoré máte.

Nechajte si poradiť a buďte v obraze!

Lawrence „Larry“ Page

online marketing

Lawrence Page

Adresa: Prievozská 18

Štát: Slovensko

PSČ: 821 09

Telefón: 0905 489 357

Email: larry.page@gmail.com

WebSite: Online marketing

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

 

Bio

Lawrence „Larry“ Page je osoba, ktorá je internetovým fanúšikom známa. Nielenže spolu so svojím priateľom, najskôr spolužiakom Sergeyom Brinom založili firmu na online marketing – Google, no podľa Larry je pomenovaná jedna zo seo služieb PageRank.

Page sa narodil v marci roku 1973 v Michigane rodine známej svojím intelektom v počítačovom svete. Aj otec Carl Vincent Page aj mama Gloria pracovali v oblasti počítačov, čo predurčovalo Larry ísť v rodinných šlapajách. Vo svojich šiestich rokoch mal možnosť hrať sa s prvou generáciou počítačov vôbec. Počas dospievania si uvedomil, že chce robiť niečo, čo pomáha napredovať ľudstvu. Chcel byť inovatívny, kreatívny. Preto sa začal zaujímať o technológie a biznis. Začal študovať najskôr na Okemos Montessori school, bakalárskych titul získal na Michiganskej univerzite a magisterský titul dokončil na Stanforde.

Nie len počas dospievania bol aktívny, hlavne čo sa týka nových vynálezovať. Počas štúdií na Michiganskej univerzite vymyslel PRT systém (personal rapid transit system). V skutočnosti to bola jednokoľajka bez vodiča, ktorá mala sedadlá pre jednu osobu, oddelenú od ostatných. Druhým smelým plánom bol biznis plán pre spoločnosť, ktorá by vybudovala hudobný syntetizátor.

Zjednodušene by sme mohli povedať, že Google (alebo aspoň jeho princíp) boli témou jeho dizertačnej práce. Spolu s Brinom nazvali výskum BackRub a zároveň napísali jeden z najviac sťahovaných dokumentov v histórii internetu vôbec. Zaoberala sa spatnými odkazmi, tým, aké odkazy sú nájdené v rámci akademickej citácie.

Aby sme sa však dostali k PageRank. Tento algoritmus bol navrhnutý v období, kedy BackRub napredoval. PageRank slúžil na zlepšenie už existujúcich vyhľadávačov. Tento algoritmus sa totiž spoliehal na nový druh technológie, ktorá analyuzuje relevantnosť spätných odkazov a sprája jednu webovú  stránku s druhou, respektíve ich prepája.

Dnes PageRank priraďuje číselné hodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov. Ohodnotenie pripisuje stránke významnosť daného dokumentu, PageRank je dané číselné ohodnotenie. Je patentované už spomínanou Stanfordovou univerzitou. Pre bežného majiteľa stránky je dôležité umiestnenie medzi výsledkami vyhľadávania. Stránky s najvyšším PageRankom sú prehľadávané a aktualizované v trojmesačných intervaloch.

Nemenej významou osobou pre svet vyhľadávačov si Seo alebo Sem je Danny Sullivan. Narodil sa a vyrástol v Kalifornii, promoval na Kalifornskej univerzite a pracoval rok pre BBC. Po návrate do Kalifornii sa venoval prevažne grafickému dizajnu a tiež písal pre Los Angeles Times a The Orange County Register.

Danny Sullivan je však známejší ako zakladateľ Search Engine Land, publikácie, ktorá prináša novinky a informácie o vyhľadávačoch, vyhľadávacom marketingu. SEO, SEM. Má „menšiu sestru“ s názvom Marketing Land. Jej obsah sa zameriava na digitálny marketing, napríklad na sociálne médiá, emailový marketing, rôzne analýzy či technológie zlepšujúce odvetvia marketingu. Search Engine Land aj Marketing Land vlastní Third Door media, kde je Sullivan partnerom a zároveň vedúcim obsahu. Spoločnosť však vlastní aj niekoľko iných, zaujímavých webov a vydáva publikácie s podobnou tematikou. Danny Sullivan však v sebe nezaprie žurnalistu. Vedie svoj vlastný blog, kde sa vyjadruje ku každej, releavatne dôležitej udalosti.

Adam Krátky

offshore firmaAdam Krátky

Adresa: Bratislavská 11

Štát: Slovensko

PSČ: 900 45

Telefón: 0911 533 681

Email: adamkratky@gmail.com

WebSite: Offshore firma

Napis spravuPridaj do priatelovIgnoruj

 

Bio

Volám sa Adam a približne pred rokom som sa rozhodol pre založenie offshore spoločnosti. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, pretože zo začiatku je dôležité sa v tejto oblasti zorientovať, aby sme nakoniec  na našu nevedomosť nakoniec nedoplatili. Dôvodom prečo som sa pre takúto spoločnosť rozhodol bola anonymita a vyhnutie sa zdravotnému odvodu z dividend. O offshore spoločnostiach som si preto zistil čo najviac.

Samotné založenie offshore spoločnosti  bolo časovo nenáročné a jednoduché. Skoro až triviálne. Firmu som založil online, bez toho, aby bola potrebná moja fyzická prítomnosť v krajine, ktorú som si vybral.

Čo sa týka samotnej krajiny, veľmi dlho som sa rozhodoval, kde spoločnosť založím. Aj keď daňové raje poskytujú nulové, prípadne minimálne daňové zaťaženie, každá krajina predstavuje svoje špecifiká, čo pre Vás predstavuje pravidlá a povinnosti, ktoré budete musieť dodržiavať.

Nakoniec som sa rozhodol pre založenie offshore spoločnosti na Seychelách , pretože je to krajina, ktorá ponúka vysoký štandard anonymity, všetky údaje sú uchované  v diskrétnosti a register firiem je verejnosti neprístupný. Daň z príjmu pre mňa predstavuje 0%. Tento daňový raj mi poskytuje stabilný právny systém a nízke poplatky.

Offshore spoločnosť sa mi podarilo založiť v štandardnom čase, v dobe siedmich dní. Kto by však mal záujem, je možné založiť offshore spoločnosť aj expresne do dvoch dní.

Pre založenie spoločnosti boli odo mňa vyžadované osobné údaje, ale nebojte sa! Tie sú prístupné len registračnému agentovi. K založeniu offshore spoločnosti je potrebné doložiť názov spoločnosti, ktorú plánujete založiť a tiež dva varianty jej názvu. Dôležité je uviesť meno vlastníka, ak je Vás viac, tak mená všetkých majiteľov a kópie Vašich pasov. Uvádzajú sa tiež osobné údaje vlastníka alebo vlastníkov a informácia o výške základného imania a o výške akcií.

Dnes svoje rozhodnutie neľutujem, offshore spoločnosť pre mňa znamená hneď niekoľko výhod, ktoré by som s firmou na Slovensku nezískal. Hovorím o minimálnej administratíve, ochrane aktív, daňovej optimalizácii, ochrane majetku, o ochrane pred infláciou a mnohých iných benefitoch, ktoré určite oceníte aj Vy sami!

Jozef Valkovič

preklad-valkovic

Jozef Valkovič

Adresa : Nad Kopcom 18

Štát:  Slovensko

PSČ:  843 92

Telefón: 0949 266 378

Email: j.valkovic@azet.sk

WebSite: Preklad

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Bio

   Volám sa Jozef Valkovič.  Som prekladateľ.  Prvý preklad som spravil, keď som mal 15 rokov. Preložil som mame krátku básničku z angličtiny.
V škole sme robili preklady rôznych dokumentov. Najviac ma bavili technické preklady. Najradšej by som celý život pracoval v prekladateľskej agentúre.
K práci mám seriózny prístup. Každý preklad si 2-krát skontrolujem, až potom ho pošlem klientovi.
Najhoršie je, že prekladaním sa nedá uživiť. Agentúra si síce účtuje za preklad normostrany 20 EUR, ale prekladateľovi sa z toho ujde len približne tretina.
Na trhu je veľa agentúr, ktoré zamestnávajú študentov a klientom poskytujú nekvalitný preklad.
Prekladám najmä ekonomické texty. Každý preklad by mal prejsť korektúrou. Mám kamaráta z Veľkej Británie, ktorý môže kvalitu môjho prekladu skontrolovať.

    Prekladanie je náročná činnosť. Mám ale vždy dobrý pocit, keď spravím ďalší preklad. Získavam tým skúsenosti, ktoré verím, že v budúcnosti využijem.
Prekladanie ma bavilo vždy viac ako tlmočenie. Ak niekedy neviem niečo preložiť, skontaktujem sa s niektorým z mojich známych, ktorí mi pomôžu dotiahnuť preklad do dokonalej podoby. Veľa ľudí prekladá slovo po slove.

Tak vzniká nezrozumiteľný preklad. Lepšie je pochopiť, o čom text je a sústrediť sa na preklad myšlienok. Ak neviem niektoré slovo preložiť, skúsim nájsť synonymum. Preklad musím odovzdať vždy v pôvodnom formáte. Preto nerád prekladám texty, v ktorých je veľa obrázkov. Raz sa mi stalo, že suseda chcela preložiť 15 strán textu. Nechápala, že mi to tak dlho trvá. Preklad z angličtiny do slovenčiny trvá menej. Ona mi však zadala preklad z nemčiny do taliančiny.
Pracoval som na tom  celú noc. Za odmenu mi dala čokoládu. Ak chce človek v tejto oblasti veľa zarobiť, musí sa zamerať na správnu oblasť. Raz som spravil preklad filmu. Zarobil som celkom slušne. Bolo to ťažké. Musel som spraviť preklad tituliek, nemohla tam byť žiadna chyba.

Martina Slaná

CRM system

Martina Slaná

Adresa : Tichá 11

Štát:  Slovensko

PSČ:  811 02

Telefón: 0915 597 358

Email: martinaslana@centrum.sk

WebSite: CRM system

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Mária Rezecná

Mária Rezecná

Adresa : Mliečna 11

Štát:  Slovensko

PSČ:  234 11

Telefón: 0905 555 556

Email: maria.rezecna55@gmail.com

WebSite: Projekty domov

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Andrea Frešová

Andrea Frešová

Adresa : Jablonského 25

Štát:  Česká republika

PSČ:  170 00

Telefón: 0911 521 789

Email: andrea22.fresova11@gmail.com

WebSite: Omegamarine forte

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Daniela Franová

Daniela Franová

Adresa : Vinohradská 2

Štát:  Slovensko

PSČ:  092 28

Telefón: 0902 222 522

Email: daniela.franova@centrum.sk

WebSite: Omegamarine forte

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Samuel Koroš

Samuel Koroš

Adresa : Žabotová 5

Štát:  Slovensko

PSČ:  831 02

Telefón: 0903 553 752

Email: samoko@gmail.com

WebSite: Naturamed

Napis spravu — Pridaj do priatelov — Ignoruj

Next Page